پخش شیر روشویی پایه بلند

مراکز پخش شیر روشویی پایه بلند رنگ مشکی

علاوه بر کیفیت مواد اولیه شیرآلات ، مواد مصرفی و قطعات مورد استفاده در شیر نیز باید الزامات استاندارد را داشته باشند. به عنوان مثال ، شیرآلات ، واشرها و پیچ و م

بیشتر بخوانید