شیر روشویی سنگی

قیمت روز شیر روشویی سنگی

قیمت روز شیر روشویی سنگی با توجه به نوع سنگ به کار رفته در تولید، ابعاد روشویی، نوع روشویی و رنگ آن متفاوت است. استفاده از برخی سنگ ها از جمله گرانیت در افزایش

بیشتر بخوانید